Výzvy

Výzva IA MPSVR-NP RaP/01-2015 – Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na flexibilné formy práce

Dátum zverejnenia výzvy: 19.02.2015

Dátum uzavretia výzvy: Výzva bola k 31.8.2015 uzatvorená.
ITMS: 27120330019
Miesto realizácie: územie Slovenskej republiky, s výnimkou územia Bratislavského samosprávneho kraja

V prípade ak sa organizácia zapája aj do výzvy „Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu služieb starostlivosti o deti osôb s rodičovskými povinnosťami“ a má v čase podania žiadosti platné úradné dokumenty, stačí ich predložiť iba raz.

Výzva IA MPSVR-NP RaP/02-2015 – Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu služieb starostlivosti o deti osôb s rodičovskými povinnosťami

Dátum zverejnenia výzvy: 27.02.2015

Dátum uzavretia výzvy: Výzva bola k 31.8.2015 uzatvorená.
ITMS: 27120330019
Miesto realizácie: územie Slovenskej republiky, s výnimkou územia Bratislavského samosprávneho kraja

V prípade ak sa organizácia zapája aj do výzvy „Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na flexibilné formy práce“ a má v čase podania žiadosti platné úradné dokumenty, stačí ich predložiť iba raz.