Nórsko

Po Švédsku bolo druhou krajinou na svete, ktorá už v 70. rokoch minulého storočia umožnila otcom zostať s dieťaťom – aspoň krátko po narodení (otcovská dovolenka 2 týždne). A v roku 1993 Nórsko ako prvá krajina zaviedlo časť rodičovskej dovolenky vyhradenú výlučne pre otca a neprevediteľnú na matku v celkovej dĺžke 4 týždne. V súčasnosti voľno na opatrovanie narodeného dieťaťa pozostáva z rodičovskej dovolenky, ktorá obsahuje časť povinnú pre matku po pôrode a kvótu pre otca, a z otcovskej dovolenky.

Rodičovská dovolenka sa poskytuje v celkovej dĺžke 54 týždňov, z čoho je 9 týždňov určených pre matku (3 pred pôrodom a 6 po pôrode) a 6 týždňov pre otca, zostávajúcich 39 týždňov si rodičia môžu rozdeliť podľa uváženia. Rodičia si vyberajú medzi čerpaním celej dĺžky (54 týždňov) s príspevkom na úrovni 80 % predchádzajúcej mzdy, alebo skrátenej dovolenky v trvaní 44 týždňov s príspevkom na úrovni 100 % mzdy (maximálne 3 740 € mesačne, tí bez zamestnania pred nástupom na rodičovskú dovolenku majú príspevok 500 € mesačne). Nárok na príspevok je podmienený zamestnaním rodiča po dobu aspoň 6 z 10 mesiacov predchádzajúcich narodeniu dieťaťa a zárobkom vo výške aspoň polovice ročnej sadzby poistenia (ak nespĺňajú tieto podmienky – nárok na jednorazový príspevok vo 3 700 €). Ak rodičia poberajú príspevok v čiastočnej výške, úmerne k tomu sa im predĺži rodičovská dovolenka; po platenej rodičovskej dovolenke majú všetci rodičia nárok ešte na 12 mesiacov neplatenej, navyše rodičia môžu kombinovať rodičovské voľno s prácou na čiastočný úväzok. Otec má nárok na 2 týždne otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa, otcovský príspevok nehradí štát – závisí na kolektívnom vyjednávaní alebo na dohode so zamestnávateľom.

Podľa štatistík čerpá otcovskú dovolenku v Nórsku až 89 % otcov, rovnaký podiel pripadá na otcov čerpajúcich aspoň časť rodičovskej dovolenky – poväčšine len tzv. „otcovskú kvótu“ (iba 15 % otcov je na rodičovskej dovolenke dlhšie ako stanovených 6 týždňov pre otca).