Zdravie

 • Spolupráca organizácie so zdravotníckymi zariadeniami – zabezpečenie odborného vyšetrenia a liečby zamestnancov/zamestnankýň
 • Na základe zmlúv o spolupráci s 5 zdravotníckymi zariadeniami je zamestnancom/zamestnankyniam podniku a ich rodinným príslušníkom na požiadanie poskytnutá prednostná zdravotná starostlivosť
 • Špeciálna zdravotná tarostlivosť aj pre členov rodiny
 • Zavedenie programu preventívnej zdravotnej starostlivosti s finančným príspevkom od zamestnávateľa (komplexné preventívne prehliadky)
 • Multivitamínový program pre všetkých zamestnancov/zamestnankyne
 • Bezplatné očkovanie proti chrípke
 • Očkovanie proti chrípke v závodnom zdravotnom stredisku
 • Raz ročne bezplatné onkologické prehliadky pre ženy (mamografia) vo vlastnom zdravotnom stredisku
 • Nadštandardné zdravotné prehliadky nad rámec Zákonníka práce
 • Preventívne gynekologické prehliadky aj pre manželky, prípadne dcéry zamestnancov
 • Bezplatné vystavovanie akýchkoľvek lekárskych potvrdení pre zamestnancov/zamestnankyne u závodného lekára
 • Príspevok na ambulantnú lekársku starostlivosť