Rekreácia

 • Zriadenie ihriska pre kolektívne športy, tenis a priestorov pre stolný tenis – bezplatne prístupné všetkým zamestnancom/zamestnankyniam a ich rodinným príslušníkom
 • Možnosť využívať podnikové fitness centrum (zamestnanci/zamestnankyne aj rodinní príslušníci)
 • Možnosť využívať tenisový kurt v areáli závodu (zamestnanci/zamestnankyne aj rodinní príslušníci)
 • Príspevok na využívanie zmluvných športových zariadení (plavárne, fitnesscentrá…)
 • Možnosť bezplatne využívať prenajaté športové zariadenia
 • Bezplatné permanentky na plaváreň
 • Možnosť využívať telocvičňu v obci
 • Organizovanie športových hier s medzinárodnou účasťou o pohár generálneho riaditeľa
 • Zabezpečenie cien a občerstvenia pri športových turnajoch
 • Podnikové rekreačné strediská a viacúčelové zariadenia, ktoré môžu využívať všetci zamestnanci po celý rok
 • Ozdravné pobyty pre zamestnancov/zamestnankyne a ich rodinných príslušníkov organizované vo vlastnom rekreačnom zariadení 2 krát ročne s možnosťou bezplatného využívania služieb rehabilitačného strediska
 • Príspevok na využitie služieb podnikového rehabilitačného strediska
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily pre každého zamestnanca/zamestnankyne 2 krát za rok
 • Možnosť využívať masážne centrum
 • Podnik uhrádza 2/3 z ceny permanentky do relax centra a solária
 • Zakúpenie vstupeniek pre zamestnancov/zamestnankyne do relaxačných zariadení (plaváreň, sauna, rehabilitačné procedúry,…)
 • Zabezpečovanie rekondičných pobytov pre zamestnancov/zamestnankyne vybratých profesií
 • 50-100% príspevok na kultúrne podujatia
 • Organizovanie kultúrnych podujatí s väčšinovým finančným príspevkom podniku
 • Zabezpečenie a poskytnutie vstupeniek na kultúrne podujatia pre zamestnancov/zamestnankyne a ich rodinných príslušníkov
 • Zabezpečenie dopravy na kultúrne podujatia
 • Finančný príspevok na podnikové rekreácie v zmluvných rekreačných zariadeniach
 • Organizovanie výmenných rekreačných pobytov s domácimi alebo zahraničnými partnermi
 • Nakupovanie rekreácií pre zamestnancov/zamestnankyne v cestovných kanceláriách
 • Zľavy na všetky zájazdy vo vybraných cestovných kanceláriách
 • Príspevok zo sociálneho fondu na všetky formy rekreácie vo výške 40-60% poukazu
 • Príspevok max. 50% poukazu pri výberovej odborovej domácej alebo zahraničnej rekreácii alebo pri zájazdoch organizovaných prostredníctvom CK (max. 5 000 Sk na zamestnanca/zamestnankyňu za rok)
 • Príspevok max. 2/3 hodnoty rekreácie pri podnikovej rekreácii v zariadeniach iných zamestnávateľov alebo pri výmennej rekreácii či v prenajatých zariadeniach
 • Bezplatné využitie podnikových rekreačných zariadení
 • Osobné účty pre všetkých zamestnancov/zamestnankyne s možnosťou čerpania podľa vlastnej voľby – na kultúrne podujatia, športové aktivity alebo zájazdy
 • výberový blok zo sociálneho fondu vo výške 1 000 Sk na rok – zamestnanec/zamestnankyňa rozhodne o jeho použití