Prorodinné opatrenia

 • Podniková škôlka
 • Prevádzkovanie súkromnej materskej školy
 • Pomoc pri zabezpečovaní umiestnenia detí zamestnancov/zamestnankýň v jasliach či škôlke v obci
 • Organizovanie podujatí pre deti zamestnancov/zamestnankýň s darčekmi, hrami a občerstvením (MDD, Deň otvorených dverí, Mikuláš…)
 • Organizovanie kultúrnych a športových podujatí pre deti zamestnancov/zamestnankýň (napr. Športový deň)
 • Príspevky na domáce i zahraničné liečebné pobyty pre deti zamestnancov/zamestnankýň
 • Bezúročná pôžička zo sociálneho fondu na liečebný pobyt dieťaťa zamestnanca/zamestnankyne
 • Príspevok na detský tábor vo výške 40% celkových nákladov
 • Príspevok na detský tábor organizovaný/ spoluorganizovaný odborovou organizáciou vo výške 50% celkových nákladov
 • Príspevok 1 000 Sk na organizované pobyty pre deti zamestnancov, ako aj organizovanie vlastných detských rekreácií
 • Príspevok na školu v prírode alebo na detský tábor v tuzemsku, ktorý neorganizuje zamestnávateľ – vo výške 100 Sk na dieťa a deň
 • Príspevok zo sociálneho fondu na zakúpenie prázdninových pobytov pre deti
 • Zvýhodnený nákup prázdninových pobytov pre školopovinné deti zamestnancov/zamestnankýň v špecializovaných cestovných kanceláriách (v lete a v zime)
 • „Letný projekt KYTIČKA“ – zameraný na starostlivosť o deti zamestnancov vo veku do 10 rokov v súkromnej materskej škole, ktorú organizácia prevádzkuje, v čase letných prázdnin
 • V prípade, že sú v podniku zamestnaní obaja rodičia – umožnenie striedať smeny tak, aby bola zabezpečená riadna starostlivosť o deti
 • Jednorázová sociálna výpomoc alebo pôžička pri starostlivosti o chorého člena rodiny
 • Pomoc pri organizovaní pohrebu zamestnanca či rodinného príslušníka
 • Podpora občianskeho združenia Úmrtná svojpomoc – vykonávanie pohrebnej a súvisiacej agendy pri úmrtí

 

Pomoc pri zabezpečovaní chodu domácnosti

 • Podniková predajňa
 • Stravovacie zariadenia v areáli podniku s non-stop prevádzkou, kde je možné zakúpiť aj potravinový tovar
 • Zapožičiavanie nástrojov pracovníkom podniku
 • Zapožičanie firemného vozidla pri svadbe zamestnanca/zamestnankyne
 • Poskytovanie dopravných a mechanizačných prostriedkov na súkromné účely
 • Zapožičanie auta či autobusu a strojov na čistenie
 • 40-50% zľava pri nákupe podnikových výrobkov
 • Možnosť nákupu firemných produktov v podnikových predajniach za režijné ceny
 • Výhodný nákup priemyselného tovaru vo vlastných predajniach na dohodnuté bezúročné splátky
 • Zľava 5-12% na nákup podnikových výrobkov od jedného roku od nástupu do zamestnania
 • Možnosť leasingového zakúpenia podnikových výrobkov
 • Európsky nákupný program – 27% zľava ostatných výrobkov firmy (ročne 3 výrobky)
 • Možnosť nákupu bielej a čiernej techniky so značnou zľavou u zmluvne dohodnutých predajcov
 • Bezúročné pôžičky pri kúpe bytu, prípadne pri úprave bytu, prestavbe (v rôznej výške)
 • Bezúročná pôžička na nákup zariadenia bytu
 • Pôžička zo sociálneho fondu na kúpu bytu do osobného vlastníctva
 • Bezúročná pôžička na zakúpenie osobného automobilu pre manažérov a riadiacich pracovníkov
 • Odpredaj výpočtovej techniky, kancelárskeho nábytku či odpadu za symbolické ceny
 • Zapožičanie zdravotných pomôcok (biolampy, ohrievače, horské slnko…)