Podpora rodín

 • Vítaný vstup rodinných príslušníkov do priestorov podniku pri podnikových akciách (Deň otvorených dverí, MDD, Mikuláš, športové hry…)
 • Možnosť navštevovať podnikovú univerzitu aj pre rodinných príslušníkov
 • Účasť rodinných príslušníkov na športových turnajoch: medzistrediskový halový futbalový turnaj, futbalový turnaj o pohár riaditeľa podniku, tenisový turnaj, volejbalový turnaj, stolnotenisový turnaj,
 • Olympiáda zamestnancov/zamestnankýň – letná, zimná
 • Účasť rodinných príslušníkov na kultúrnych podujatiach: divadelné predstavenia, koncerty, muzikály
 • Možnosť využívať podnikové športoviská aj pre rodinných príslušníkov
 • Účasť na tzv. firemnom dni (raz za rok)
 • Každoročný karneval v maskách
 • Podnikové plesy a majálesy
 • Vianočná oslava
 • Vianočný koncert
 • Možnosť bezplatného využívania klubových a iných priestorov k rôznym aktivitám (rodinné oslavy, spoločenské posedenia,…)
 • Víkendové pobyty pre zamestnancov/zamestnankyne a ich rodiny
 • Organizovanie poznávacích zájazdov
 • Spoločné výlety do Poľska spojené s kultúrnym podujatím alebo nákupmi
 • Odborná prax pre deti zamestnancov/zamestnankýň a iných rodinných príslušníkov
 • Umožnenie vykonávania stredoškolskej povinnej praxe deťom zamestnancov/zamestnankýň
 • Technická pomoc pri diplomových a seminárnych prácach
 • Možnosť kopírovania materiálov pre deti do školy, viazanie prác, poskytovanie kancelárskych potrieb
 • Organizovanie exkurzií pre rodinných príslušníkov
 • Pri prijímaní do zamestnania, pokiaľ je to možné, sa prihliada i na rodinnú „tradíciu“ (rodinní príslušníci vo firme)
 • V prípade nezamestnanosti rodinných príslušníkov ich prednostné prijatie do pracovného pomeru v organizácii
 • Zabezpečenie poradenstva v prípade nezamestnanosti rodinného príslušníka, pomoc pri riešení problémov