Manažment

  • „Face to face“ rozhovory – osobný diskrétny rozhovor manažéra s pracovníkom o jeho práci, pripomienkach, návrhoch, požiadavkách, rodinnej situácii, problémoch
  • Manažment sa podieľa na tvorbe kolektívnej zmluvy, plánov a návrhov
  • Manažment sa so zamestnancami/zamestnankyňami pravidelne stretáva v rámci oddelení i mimo pracoviska na posedeniach (oslavy, večere, guláš-party)
  • Vedenie sa pravidelne zúčastňuje podnikových akcií
  • Manažment sa zúčastňuje na tvorbe, i na vyhodnocovaní a kontrole sociálnej starostlivosti o zamestnancov/zamestnankyne
  • Ankety zamerané na zisťovanie potrieb zamestnancov/zamestnankýň
  • Spolupráca s odborovou organizáciou
  • Výzva k podávaniu návrhov pri tvorbe kolektívnej zmluvy