Flexibilita

 • Pružný pracovný deň (posunutý začiatok a koniec pracovnej doby) v nevýrobných útvaroch
 • Pružný pracovný týždeň dostupný pre všetkých zamestnancov / zamestnankyne
 • Pružný pracovný týždeň – pre vybranú skupinu zamestnancov /zamestnankýň
 • Pružné štvortýždňové pracovné obdobie na pracoviskách, kde to dovoľuje charakter výroby
 • Pružné štvortýždňové pracovné obdobie podľa rozhodnutia vedúceho závodu
 • Pracovný úväzok na kratší pracovný čas pre zamestnancov/ zamestnankyne so zmenenou pracovnou schopnosťou
 • Pracovný úväzok na kratší pracovný čas (skrátený úväzok) v individuálne odôvodnených prípadoch
 • Pracovný úväzok na kratší pracovný čas (skrátený úväzok) na pracoviskách, kde to dovoľuje charakter výroby
 • Skrátený pracovný deň alebo týždeň – v odôvodnených prípadoch
 • Skrátený pracovný deň alebo týždeň na pracoviskách, kde to dovoľuje charakter výroby
 • Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času pre pracovníkov dochádzajúcich zo vzdialenosti väčšej ako 100 km
 • Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času pre špecifickú skupinu pracovníkov (obchodné predajne)
 • Individuálne voliteľný pracovný čas pre vybrané skupiny zamestnancov v rozmedzí 6.00 – 20.00 hod.
 • Prestávky v chránenej dielni podľa osobnej potreby pre zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou a zdravotnými obmedzeniami
 • Prestávka pre pracujúcich na znečistených pracoviskách na hygienickú očistu pred ukončením smeny

Flexibilnosť organizácie práce a podpora zo strany zamestnávateľa

 • Mobilný telework pre vedúcich pracovníkov/pracovníkov a manažérov, pričom zamestnávateľ zabezpečuje technické vybavenie a prepláca náklady (telefón, internet)
 • Telework a mobilný telework pre obchodných zástupcov firmy, zabezpečenie technického vybavenia a preplácanie nákladov zamestnávateľom je upravené uzatvorením individuálnej zmluvy medzi zamestnancom a firmou