Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca – Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu služieb starostlivosti o deti osôb s rodičovskými povinnosťami (viac…)

Zobraziť celý text

Tlačová beseda o projekte

Premiér Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom predstavili prvé opatrenie z druhého balíčka sociálnych opatrení – pilotný národný projekt Rodina a práca. Ako zdôraznil premiér, cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života žien, ktoré sa starajú o deti do veku 10 rokov, konkrétne zvýšením počtu predškolských zariadení a uľahčením návratu žien do trvalého pracovného procesu. Podporou flexibilných foriem práce, ako sú kratší pracovný čas, delené pracovné miesto alebo telepráca, budú môcť zamestnávatelia prelomiť bariéry, ktoré neraz prekonávali pri prijatí žien s deťmi do 10 rokov.

(viac…)

Zobraziť celý text